DOSTAWA GNIAZDA GÓRNEGO RYS.2282913 ZAWORU WLOTU PODGRZECZA WP 13215

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie postępowania na dostawę:
GNIAZDO GÓRNE RYS.2282913 ZAWORU WLOTU PODGRZECZA WP 13215 - 1szt.

Zamawiający nie posiada dokumentacji. Właścicielem dokumentacji, według której ma być wykonany przedmiot zamówienia jest: ZAMECH - Elbląg.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt ma takie same wymiary, parametry techniczne, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego oraz jest zgodny z aktualną wiedzą techniczną (załącznik nr 1).
b) opis oferowanego produktu równoważnego lub dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary) na podstawie której Wykonawca będzie wykonywał ww. produkt, potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.


1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddzial Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51 - wg. Incoterms 2010
- termin waznosci oferty nie krótszy niz 30 dni,
- warunki platnosci przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi byc fabrycznie nowy,
- gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy,
- wraz z dostawą Wykonawca dostarczy świadectwo jakości 3.1.
- złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w opisie zapytania.

2. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o proponowanym terminie dostawy liczonym w tygodniach od daty otrzymania zamówienia oraz na jaki rodzaj produktu składana jest oferta.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która skladana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łaczną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakladce dokumenty znajduje sie podrecznik Oferenta.

5.Zastrzezenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiajacemu przysluguje prawo uniewaznienia, odstapienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytulu Oferentom nie przysluguja zadne roszczenia wobec Zamawiajacego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się