Dostawa wkładów filtracyjnych do instalacji OZE

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania i złożenia oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe.

Postępowanie dotyczy złożenia oferty cenowej na dostawę niżej wymienionych wkładów filtracyjnych do instalacji OZE Kotła K-10.

1) Wkład 75140 M filtra powietrza AF 2406 M - szt. 2
2) Wkład filtra MSK 60/3000 - szt. 120

Dane dotyczące pozycji 2
------------------------
Worki T-stat PES 400
Długość 3000 mm 130 mm
Worki mocowane na koszu 123/3000
Producent filtra TF System AB
Mocowanie na koszu – sposób wykończenia do wglądu – wkładka metalowa

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne
--------------------------------------------------------------------------------

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jakie posiada produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny wraz z ofertą winien złożyć Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 2 w zakładce Dokumenty).

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola - wg Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy oraz okres udzielonej gwarancji.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

5.Zastrzeżenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego Rfx.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się