Usługi obejmujące wystawienie i obsługę hydrofonów oraz prowadzenie pomiarów hałasu ciągłego w 6 lokalizacjach w rejonie Polskich Obszarów Morskich.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Usługi obejmujące wystawienie i obsługę hydrofonów oraz prowadzenie pomiarów hałasu ciągłego w 6 lokalizacjach w rejonie Polskich Obszarów Morskich.”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie do wystawienia i wystawienie w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego sześciu boi akustycznych SM3M Submersible (Hydrofonów),
2) dokonywanie pomiarów hałasu za pomocą Hydrofonów w trybie ciągłym i przekazywanie wyników pomiarów Zamawiającemu;
3) serwis Hydrofonów;
4) wydobycie Hydrofonów z miejsc ich wystawienia po zakończeniu pomiarów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się