Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawie aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ Zdroje w pakietach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego, okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawie aparatury medycznej (sprzętu, urządzeń) znajdującej się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zdroje. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 76 części zwanych pakietami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie.
STAŁY NADZÓR TECHNICZNY (SNT)
Nr 1 Kardiomonitory
Nr 2 Kardiomonitory II
Nr 3 Inkubatory
Nr 4 Defibrylatory
Nr 5 Defibrylatory II
Nr 6 Pulsoksymetry
Nr 7 Pulsoksymetry II
Nr 8 Respiratory różne
Nr 9 Aparaty do znieczuleń Saturn Evo
Nr 10 Aparaty do znieczuleń Datex
Nr 11 Aparaty do znieczuleń Primus
Nr 12 Sprzęt do dializy
Nr 13 Sprzęt okulistyczny
Nr 14 Sprzęt rehabilitacyjny
Nr 15 Stoły operacyjne
Nr 16 Lampy do fototerapii
Nr 17 Aparaty EKG
Nr 18 Sprzęt laboratoryjny
Nr 19 Sprzęt położniczy
Nr 20 Sprzęt pulmonologiczny - Inhalatory
Nr 21 Pompy żywieniowe
Nr 22 Ssaki
Nr 23 Diatermie
Nr 24 Stacje dokujące
Nr 25 Podgrzewacze płynów
Nr 26 Lampy operacyjne
Nr 27 Sprzęt okulistyczny II
Nr 28 Podgrzewacze płynów II
Nr 29 Diatermie II
Nr 30 Diatermie III
PRZEGLĄDY TECHNICZNE (PT)
Nr 31 Sprzęt pulmonologiczny - różny II
Nr 32 Sprzęt pulmonologiczny - różny
Nr 33 Wiertarki
Nr 34 Aparat do posiewu krwi
Nr 35 Aparat do kriochirurgii
Nr 36 Zestaw do fotografii kolorowej siatkówki
Nr 37 Aparaty USG
Nr 38 Laparoskopy i histeroskopy
Nr 39 Sprzęt różny
Nr 40 Maceratory
Nr 41 Tomograf komputerowy
Nr 42 Sprzęt urologiczny
Nr 43 Pompy infuzyjne
Nr 44 Komory laminarne
Nr 45 Respirator Datex
Nr 46 Aparaty USG II
Nr 47 Mammograf
Nr 48 Sprzęt RTG - Philips
Nr 49 Sprzęt RTG - TMS
Nr 50 Sprzęt RTG - Ziehm
Nr 51 Sprzęt RTG - Siemens
Nr 52 Sprzęt RTG – Samsung GC 80V
Nr 53 Sprzęt RTG Ramię C, Benett, Polmobil
Nr 54 Sprzęt RTG - Basic
Nr 55 Sprzęt urologiczny II
Nr 56 Gastroskopy i Kolonoskopy III
Nr 57 Endoskop, Gastrolyzer
Nr 58 Gastroskopy i kolonoskopy
Nr 59 Urządzenia do chłodzenia obszaru głowy
Nr 60 Analizatory
Nr 61 Sprzęt RTG O-arm
Nr 62 Neuronawigacja
Nr 63 Respiratory Babylog
Nr 64 Respirator Newport
Nr 65 Respiratory PB
Nr 66 Respiratory Sechrist
Nr 67 Respirator Siemens
Nr 68 Respiratory różne
Nr 69 Respiratory Hamilton
Nr 70 Sprzęt różny III
Nr 71 Cystoskop
Nr 72 Laparoskopy i konsola
Nr 73 Laser Litao
Nr 74 Sprzęt RTG Samsung
Nr 75 Laser okulistyczny
Nr 76 System śródoperacyjnego monitoringuZłóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się