Dostawa zespołów chłodniczych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołów chłodniczych zgodnie z asortymentem wyszczególnionym w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wymogi dla przedmiotu zamówienia zawarto w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca w dniu oraz miejscu dostawy zobowiązany jest do zamontowania przedmiotu zamówienia na swój koszt, uruchomienia go oraz do przeprowadzenia szkolenia ze wskazanym przez Odbiorcę trzyosobowym personelem w zakresie obsługi urządzeń (w tym ustawianie żądanej temperatury, odczytywanie parametrów wewnątrz hali odczytywanie i interpretacja możliwych błędów).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się