POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DEMONTAŻ, DOSTAWĘ I MONTAŻ ZMYWARKI TUNELOWEJ ORAZ DOSTAWĘ AUTOMATYCZNEGO EKSPRESU CIŚNIENIOWEGO. SPRAWA NR 63/PN/2018.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest
Część 1demontaż, dostawa i montaż zmywarki tunelowej z modułem suszącym
Część 2 dostawa profesjonalnego automatycznego ekspresu ciśnieniowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się