Dostawę sprzętu chłodniczego dla 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2018 r.”

» Opis zapytania

I. KOMORA CHŁODNICZA O POJEMNOŚCI  11.5 m³ – 1 szt.
Przeznaczenie: do przechowywania żywności w warunkach chłodniczych.
1. Wymagania konstrukcyjne:
1) Spełnia wymagania dotyczące:
a) dyrektywy 2001/95/WE;
b) Polska Norma PN-EN 378-1 marzec 2010 bezpieczeństwo w komorach chłodniczych o temperaturze poniżej 0°C;
c) urządzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej.
2) Komora wykonana z segmentów z rdzeniem poliuretanowym o gęstości izolacji minimum 45 kg/m³ i grubości minimum 140 mm;
3) Panele z felcem łączone ze sobą za pomocą zamków hakowych (bez nitowania).
4) Panele ścienne i sufitowe wykonane z płyty wielowarstwowej zespolonej nierozłącznie (nie dopuszcza się nitowania) – izolowane, obłożone blachą stalową, ocynkowaną, pokrytą białym trwałym lakierem poliestrowym dopuszczonej do kontaktu z żywnością o grubości od 0,5 do 0,75 mm;
5) Panele podłogowe termostatyczne ze wzmocnionych, izolowanych materiałów, od strony wewnętrznej wykonane z antypoślizgowej ryflowanej blachy kwasoodpornej AISI 316 (nie dopuszcza się stali nierdzewnej AISI 304) dopuszczonej do kontaktu
z żywnością o grubości 2 mm, z atestem na antypoślizgowość, wzmocniona od wewnątrz sklejką wodoodporną.;
6) Wykończenie wnętrza i styki segmentów w narożnikach bez szczelin i wgłębień, odpowiednio zabezpieczone (bez nitowania).
2. CECHY KONSTRUKCYJNE:
1) Pojemność 11,00 – 11,50 m³;
2) Kształt komory zbliżony do prostopadłościanu o wysokości zewnętrznej komory 220 cm. +/- 4 cm., szer. 220 cm. +/- 2 cm., głęb. 300 cm. +/- 4 cm dopuszcza się (+/- 10% na każdym wymiarze);
3) Mechanizmy zaciskowe segmentów komory mają zapewnić szczelność połączeń komory, łatwość ich montażu i demontażu dając przy tym jednocześnie bardzo dobrą izolację cieplną. Panele z felcem łączone ze sobą za pomocą zamków hakowych (bez nitowania);
4) Drzwi uchylne na zawiasach o wymiarach w świetle: szerokość 90 cm (±5 cm) i wysokość 190 cm (±5 cm). Grubość min rdzenia 100 mm. Zawiasy unoszące skrzydło drzwiowe podczas otwierania;
5) Futryna: panel ścienny przystosowany do zamontowania płata drzwiowego;
6) Drzwi zabezpieczone w solidny trwały zamek z możliwością zamykania na klucz, uniemożliwiające zatrzaśnięcie się w komorze;
7) Drzwi samo doszczelniające się, wyposażone w uszczelki magnetyczne;
8) Dopuszczalne obciążenie podłogi min. 500 kg/m²;
9) Komora wyposażona w sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem;
10) Możliwość montażu regałów;
11) Kurtyna paskowa, opcjonalnie;
12) Oświetlenie ledowe wewnątrz komory wyłączane automatycznie;
13) Odbiorca zabezpieczy zasilanie elektryczne dla instalacji chłodniczej;
14) Kompletna rozdzielnia elektryczna.
3. INSTALACJA CHŁODNICZA:
1) Instalacja chłodnicza ma zawierać:
a) agregat chłodniczy typu monoblock (jednolite urządzenie – parownik, skraplacz, zawory wraz z jednostką zewnętrzną - ścienny, wyposażony w pełną automatykę wraz z bieżącym odczytem temperatury w jednej obudowie) montowany na frontowej lub bocznej ścianie komory;
b) agregat chłodniczy o obniżonej emisji ciepła i hałasu;
c) moc agregatu dostosowana do pojemności komory chłodniczej, do obliczeń należy przyjąć maksymalne obciążenia dla projektowanej komory nie mniej niż 0,7 kW, o wydatku cieplnym 4,0 m³/godzinę, o natężeniu przepływu powietrza 2000 m³/godzinę;
d) zakres temperatur wewnątrz komory od -2 do +8°C, przy temperaturze otoczenia do +32°C;
e) zasilanie: 230V/50Hz;
f) czynnik chłodniczy ekologiczny, bezpieczny dla środowiska naturalnego, max 1,0 kg w całym układzie chłodzenia;
g) chłodnica powietrza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatyczny system odszraniania poprzez gorące gazy,
h) technologia grawitacyjnego odprowadzania skroplin z chłodnic na zewnątrz komory.
4. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski;
b) aby jedna ze stron wewnętrznej komory wyposażona na całej długości i wysokości w regały 5 półkowe regulowane ze stali nierdzewnej;
c) zapewnić montaż oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń odbył się w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia dostawy w obiektach kuchennych wskazanych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
d) do przeszkolenia personelu z wręczeniem pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim, po montażu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urządzenia;
e) do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie do 72 godzin od zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji;
2) Końcowy odbiór urządzenia przez użytkownika nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego;
3) Wymagany atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej;
4) Okres gwarancji: min. 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji tj. podpisania protokołu przyjęcia – przekazania;
5) Deklaracja zgodności WE;
6) Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
5. NORMY ZWIĄZANE:
1) PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne;
2) PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne;
3) PN-EN 60704-2-14:2013-10 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek;
4) PN-EN ISO 23953-1:2007 Meble chłodnicze -- Część 1: Terminologia.

II. KOMORA CHŁODNICZA O POJEMNOŚCI 7m³ (6,7-7,7m³) - 1 szt.
Przeznaczenie: do przechowywania żywności w warunkach chłodniczych.
1. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:
1) Spełnia wymagania dotyczące:
a) dyrektywy 2001/95/WE;
b) Polska Norma PN-EN 378-1 marzec 2010 bezpieczeństwo w komorach chłodniczych o temperaturze poniżej 0°C;
c) urządzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej;
2) Komora wykonana z segmentów z rdzeniem poliuretanowym o gęstości izolacji minimum 45 kg/m³ i grubości minimum 140 mm.;
3) Panele z felcem łączone ze sobą za pomocą zamków hakowych (bez nitowania);
4) Panele ścienne i sufitowe wykonane z płyty wielowarstwowej zespolonej nierozłącznie (nie dopuszcza się nitowania) – izolowane, obłożone blachą stalową, ocynkowaną, pokrytą białym trwałym lakierem poliestrowym dopuszczonej do kontaktu z żywnością o grubości od 0,5 do 0,75 mm;
5) Panele podłogowe termostatyczne ze wzmocnionych, izolowanych materiałów, od strony wewnętrznej wykonane z antypoślizgowej ryflowanej blachy kwasoodpornej AISI 316 (nie dopuszcza się stali nierdzewnej AISI 304) dopuszczonej do kontaktu z żywnością o grubości 2 mm, z atestem na antypoślizgowość, wzmocniona od wewnątrz sklejką wodoodporną;
6) Wykończenie wnętrza i styki segmentów w narożnikach bez szczelin i wgłębień, odpowiednio zabezpieczone (bez nitowania);
2. CECHY KONSTRUKCYJNE:
1) Pojemność 6,7 – 7,7 m³;
2) Kształt komory zbliżony do prostopadłościanu o wysokości zewnętrznej komory 220 cm. +/- 4 cm., szer. 250 cm. +/- 2 cm., głęb. 165 cm. +/- 4 cm dopuszcza się (+/- 10% na każdym wymiarze);
3) Mechanizmy zaciskowe segmentów komory mają zapewnić szczelność połączeń komory, łatwość ich montażu i demontażu dając przy tym jednocześnie bardzo dobrą izolację cieplną. Panele z felcem łączone ze sobą za pomocą zamków hakowych (bez nitowania);
4) Drzwi uchylne na zawiasach o wymiarach w świetle: szerokość 90 cm (±5 cm) i wysokość 190 cm (±5 cm). Grubość rdzenia min 100 mm. Zawiasy unoszące skrzydło drzwiowe podczas otwierania;
5) Futryna: panel ścienny przystosowany do zamontowania płata drzwiowego;
6) Drzwi zabezpieczone w solidny trwały zamek z możliwością zamykania na klucz, uniemożliwiające zatrzaśnięcie się w komorze;
7) Drzwi samo doszczelniające się, wyposażone w uszczelki magnetyczne;
8) Dopuszczalne obciążenie podłogi min. 500 kg/m²;
9) Komora wyposażona w sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem;
10) Możliwość montażu regałów;
11) Kurtyna paskowa, opcjonalnie;
12) Oświetlenie ledowe wewnątrz komory wyłączane automatycznie;
13) Odbiorca zabezpieczy zasilanie elektryczne dla instalacji chłodniczej;
14) Kompletna rozdzielnia elektryczna.
3. INSTALACJA CHŁODNICZA:
1) Instalacja chłodnicza ma zawierać:
a) agregat chłodniczy typu monoblock (jednolite urządzenie – parownik, skraplacz, zawory wraz z jednostką zewnętrzną - ścienny, wyposażony w pełną automatykę wraz z bieżącym odczytem temperatury w jednej obudowie) montowany na frontowej lub bocznej ścianie komory;
b) agregat chłodniczy o obniżonej emisji ciepła i hałasu;
c) moc agregatu dostosowana do pojemności komory chłodniczej, do obliczeń należy przyjąć maksymalne obciążenia dla projektowanej komory nie mniej niż 0,7 kW, o wydatku cieplnym 4,0 m³/godzinę, o natężeniu przepływu powietrza 2000 m³/godzinę;
d) zakres temperatur wewnątrz komory od -2 do +8 °C, przy temperaturze otoczenia do +32 °C;
e) zasilanie: 230V/50Hz;
f) czynnik chłodniczy ekologiczny, bezpieczny dla środowiska naturalnego, max 1,0 kg w całym układzie chłodzenia;
g) chłodnica powietrza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatyczny system odszraniania poprzez gorące gazy;
h) technologia grawitacyjnego odprowadzania skroplin z chłodnic na zewnątrz komory.
4. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Wykonawca zobowiązany jest:
a) aby jedna ze stron wewnętrznej komory wyposażona na całej długości i wysokości w regały 5 półkowe regulowane ze stali nierdzewnej;
b) zapewnić firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski;
c) Zapewnić montaż oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń będzie odbywał się w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia dostawy
w obiektach kuchennych wskazanych przez Zamawiającego na koszt dostawcy;
d) do przeszkolenia personelu z wręczeniem pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim, po montażu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urządzenia;
2) Wymagany atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej;
3) Końcowy odbiór urządzenia przez użytkownika nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego;
4) Okres gwarancji: min. 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji tj. podpisania protokołu przyjęcia – przekazania;
5) Dostawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie do 72 godzin od zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji;
6) Deklaracja zgodności WE.
7) Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
5. NORMY ZWIĄZANE:
1) PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne;
2) PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne;
3) PN-EN 60704-2-14:2013-10 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek;
4) PN-EN ISO 23953-1:2007 Meble chłodnicze -- Część 1: Terminologia.
III. KOMORA MROŹNICZA O POJEMNOŚCI 7m³ (6,7-7,7m³) - 1 szt.
Przeznaczenie: do przechowywania żywności w warunkach mroźniczych.
1. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:
1) Spełnia wymagania dotyczące:
a) dyrektywy 2001/95/WE;
b) Polska Norma PN-EN 378-1 marzec 2010 bezpieczeństwo w komorach chłodniczych o temperaturze poniżej 0°C;
c) urządzenie przygotowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej;
2) Komora wykonana z segmentów z rdzeniem poliuretanowym o gęstości izolacji minimum 45 kg/m³ i grubości minimum 140 mm;
3) Panele z felcem łączone ze sobą za pomocą zamków hakowych (bez nitowania);
4) Panele ścienne i sufitowe wykonane z płyty wielowarstwowej zespolonej nierozłącznie (nie dopuszcza się nitowania) – izolowane, obłożone blachą stalową, ocynkowaną, pokrytą białym trwałym lakierem poliestrowym dopuszczonej do kontaktu z żywnością o grubości od 0,5 do 0,75 mm;
5) Panele podłogowe termostatyczne ze wzmocnionych, izolowanych materiałów, od strony wewnętrznej wykonane z antypoślizgowej ryflowanej blachy kwasoodpornej AISI 316 (nie dopuszcza się stali nierdzewnej AISI 304) dopuszczonej do kontaktu z żywnością o grubości 2 mm, z atestem na antypoślizgowość, wzmocniona od wewnątrz sklejką wodoodporną;
6) Wykończenie wnętrza i styki segmentów w narożnikach bez szczelin i wgłębień, odpowiednio zabezpieczone (bez nitowania);
2. CECHY KONSTRUKCYJNE:
1) Pojemność 6,7 – 7,7 m³;
2) komory zbliżony do prostopadłościanu o wysokości zewnętrznej komory 220 cm. +/- 4 cm., szer. 250 cm. +/- 2 cm., głęb. 165 cm. +/- 4 cm dopuszcza się (+/- 10% na każdym wymiarze);
3) Mechanizmy zaciskowe segmentów komory mają zapewnić szczelność połączeń komory, łatwość ich montażu i demontażu dając przy tym jednocześnie bardzo dobrą izolację cieplną. Panele z felcem łączone ze sobą za pomocą zamków hakowych (bez nitowania);
4) Drzwi uchylne na zawiasach o wymiarach w świetle: szerokość 90 cm (±5 cm) i wysokość 190 cm (±5 cm). Grubość rdzenia min 100 mm. Zawiasy unoszące skrzydło drzwiowe podczas otwierania;
5) Futryna: panel ścienny przystosowany do zamontowania płata drzwiowego;
6) Drzwi zabezpieczone w solidny trwały zamek z możliwością zamykania na klucz, uniemożliwiające zatrzaśnięcie się w komorze;
7) Drzwi samo doszczelniające się, wyposażone w uszczelki magnetyczne;
8)Dopuszczalne obciążenie podłogi min. 500 kg/m²;
9) wyposażona w sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem;
10) Możliwość montażu regałów;
11)Kurtyna paskowa, opcjonalnie.
12) Oświetlenie ledowe wewnątrz komory wyłączane automatycznie;
13) Odbiorca zabezpieczy zasilanie elektryczne dla instalacji chłodniczej;
14) Kompletna rozdzielnia elektryczna.
3. INSTALACJA CHŁODNICZA:
1) Instalacja chłodnicza ma zawierać:
a) agregat mroźniczy typu monoblock (jednolite urządzenie – parownik, skraplacz, zawory wraz z jednostką zewnętrzną - ścienny, wyposażony w pełną automatykę wraz z bieżącym odczytem temperatury w jednej obudowie) montowany na frontowej lub bocznej ścianie komory;
b) agregat chłodniczy o obniżonej emisji ciepła i hałasu;
c) moc agregatu dostosowana do pojemności komory mroźniczej, do obliczeń należy przyjąć maksymalne obciążenia dla projektowanej komory nie mniej niż 1,65 kW, o wydatku cieplnym 4,5 m³/godzinę, o natężeniu przepływu powietrza 2200 m³/godzinę;
d) zakres temperatur wewnątrz komory od -22 do -8 °C, przy temperaturze otoczenia do +32 °C;
e) zasilanie: 230V/50Hz;
f) czynnik chłodniczy ekologiczny, bezpieczny dla środowiska naturalnego,
g) chłodnica powietrza z wymuszonym obiegiem powietrza, automatyczny system odszraniania poprzez gorące gazy;
h) technologia grawitacyjnego odprowadzania skroplin z chłodnic na zewnątrz komory.
4. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Wykonawca zobowiązany jest:
a) aby jedna ze stron wewnętrznej komory wyposażona na całej długości i wysokości w regały 5 półkowe regulowane ze stali nierdzewnej;
b) zapewnić firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski;
c) Zapewnić montaż oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń będzie odbywał się w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia dostawy
w obiektach kuchennych wskazanych przez Zamawiającego na koszt dostawcy;
d) do przeszkolenia personelu z wręczeniem pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim, po montażu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urządzenia;
2) Wymagany atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej;
3) Końcowy odbiór urządzenia przez użytkownika nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego;
4) Okres gwarancji: minimalnie 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji tj. podpisania protokołu przyjęcia – przekazania;
5) Dostawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie do 72 godzin od zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji;
6) Deklaracja zgodności WE;
7) Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
5. NORMY ZWIĄZANE:
1) PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne;
2) PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne;
3) PN-EN 60704-2-14:2013-10 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące chłodziarek, urządzeń do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarek;
4) PN-EN ISO 23953-1:2007 Meble chłodnicze -- Część 1: Terminologia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się