Zakup i dostawa trzech węzłów cieplnych-ZG Rudna

» Opis zapytania

INFORMACJE OGÓLNE:

1.Zamawiający:
Energetyka sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 12900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa trzech węzłów cieplnych kompaktowych dla ZG Rudna w Polkowicach:

a) Węzeł dla pomieszczenia Warsztatu M1 (Tokarnia)
b) Węzeł dla pomieszczenia Magazynu rampa (RZ)
c) Węzeł dla pomieszczenia Warsztatu M3 (RZ)


Termin dostawy węzłów: do 6 tygodni od daty zawarcia Umowy.

Do oferty należy dołączyć schematy technologiczne węzłów wraz ze specyfikacja materiałową (określającą, typy, ilości i producentów poszczególnych elementów węzła)

INNE:
Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Projekcie umowy załączonym do niniejszego zapytania oraz Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamówienia (SIWZ) oraz OWZ.

UWAGA !
Informujemy, że w ENERGETYKA sp. z o.o. obowiązuje 60-dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu faktury.

Wymagana jest akceptacja Projektu Umowy, SIWZ oraz 60-dniowego terminu płatności o którym mowa powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się