DOSTAWA FILTRÓW I WKŁADÓW WODNYCH DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA ŁAGISZA, ŁAZISKA, STALOWA WOLA

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę materiału:
1) 150-746-096-0 WKŁAD FILTRA ŚWIECOWY 40" 5um (parametry: dokładność 5 mikronów, filtr piankowy długość 40 cali(około 101,6 cm), średnica wkładu ok. 60mm, medium woda, temperatura pracy do 50 °C) 800,00 szt.
2) 345-020-081-0 WKŁAD FILTRA POLIPROPYLENOWY TYP PP50 FILTR WODY (wkład polipropylenowy do filtra wody 10” 20 µm, wydajność 20 l/min.) 10,00 szt.
3) 151-100-019-0 WKŁAD FILTRA WODNEGO NW 50-100 MIKR. 5,00 szt.
4) 150-746-095-0 FILTR ŚWIECOWY-SZNURKOWY ST40-CHT-PP-5-O-1-PP 40" (do filtra typ FR.FFU-Q40, specyfikacja wkładu filtracyjnego: długość 40''( cali), szerokość zew.62mm (63mm także występują i mogą być), stopień filtracji 5um (mikrometrów). Wykonanie filtra: tworzywo polipropylenowe (wersja spiekana lub sznurkowa) 100,00 szt.
Adres dostawy dla poz. 1 TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łagisza ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin;
Adres dostawy dla poz. 2, 3 TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne;
Adres dostawy dla poz. 1 TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Stalowa Wola ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola;
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta dotyczyć musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
Oferty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucone.
1. Kryterium oceny ofert: łączna wartość netto oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się