„Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, badanie oleju transformatorowego oraz zabezpieczenie pogotowia kablowego: Część I: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli Część II: Badanie sprzętu dielektrycznego Część III: Badanie oleju elektroizolacyjnego Część IV: Przyrządy pomiarowe - kontrola, sprawdzenie i badanie Część V: Badanie urządzeń elektroenergetycznych. dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

» Opis zapytania

„Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, badanie oleju transformatorowego oraz
zabezpieczenie pogotowia kablowego:
Część I: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli
Część II: Badanie sprzętu dielektrycznego
Część III: Badanie oleju elektroizolacyjnego
Część IV: Przyrządy pomiarowe - kontrola, sprawdzenie i badanie
Część V: Badanie urządzeń elektroenergetycznych.
dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się