Wykonanie i dostawa tablic hektometrowych wraz z uchwytami mocującymi - Wykonanie i dostawa tablic hektometrowych wraz z uchwytami mocującymi

» Opis zapytania

Przedmiotem zapytania ofertowego jest Wykonanie i dostawa tablic hektometrowych z uchwytami mocującymi (do słupka lub do konstrukcji sieci trakcyjnej) w ilości 728 szt.:
- ISE Gliwice; 720 szt.
- ISE Rybnik; 8 szt.

Materiał: płyta PCV grubości 6 mm.
Grafika drukowana.
Uchwyt mocujący do słupka lub do konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej.
Wymiary tablicy oraz rozmiary cyfr zgodnie z instrukcją Ie-102.

Tablice hektometrowe muszą spełniać wszelkie normy i posiadać atesty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla wskaźników i tablic sygnałowych /znaków/ zawartych w instrukcji Ie-102

Dane do każdej z tabliczek (kilometraż i domiar) będą przesłane do Wykonawcy wraz z zamówieniem.

Do ceny tablic hektometrowych należy doliczyć koszt transportu do miejsc określonych przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do odrzucenia oferty- według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (dołączamy jako wypełniony i zeskanowany dokument w postaci załącznika do oferty elektronicznej),
• oświadczenie RODO - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (dołączamy jako wypełniony i zeskanowany dokument w postaci załącznika do oferty elektronicznej),

Zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się