Dostawa urządzeń i wyposażenia dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pułtusku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń i wyposażenia:
1) Sito bębnowe – 1 szt.
2) Zgniatarka do PET – 2 szt.
3) Belownica do makulatury I folii typ A – 1 szt.
4) Belownica do makulatury I folii typ B – 1 szt.
5) Podnośnik HDS – 1 szt.
6) Wózek widłowy – 1 szt
7) Pojemniki do segregacji dla mieszkańców typ 1100 – 100szt.
8) Pojemniki do segregacji dla mieszkańców typ 1100 – 50szt.
9) Pojemniki do segregacji dla mieszkańców typ 240 – 30 szt.

Szczegóły techniczne przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zadanie obejmuje:
• odbiór techniczno – jakościowy przedmiotu zamówienia (na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego),
• szkolenie z zakresu obsługi urządzeń wymienionych w pkt 1-6,
• odbiór faktyczny urządzeń i wyposażenia,
• miejsce dostawy: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku ul. Stanisława Staszica 35
Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując takie wyroby i materiały, które posiadają stosowne aprobaty techniczne i atesty przewidziane Polskim prawem.
Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, charakterystyką techniczną urządzeń oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.