DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYWANEGO

» Opis zapytania

Dostawa sprzętu używanego Komputery używane według specyfikacji x 14 kpl, Notebook sieciowy używany według specyfikacji x 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się