Usługi ogrodnicze - pielęgnacja roślin rzadkich i prace ogrodnicze oraz montażowe związane z aklimatyzacją siewek w kolekcjach ogrodu botanicznego w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

» Opis zapytania

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac, które dla przejrzystości dalszych opisów nazwano zadaniami:
Zadanie 1 – Usługi w zakresie przygotowania kolekcji inter situ – przygotowanie zaplecza namnożeniowego
Zadanie 2 - Usługi w zakresie przygotowania kolekcji inter situ – przygotowanie kolekcji terenowej inter situ
Zadanie 3 - Usługi w zakresie pielęgnacji kolekcji inter situ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się