Serwisowanie kotłowni olejowych w sekcjach zamiejscowych KOWR OT Bydgoszcz w Kusowie i Łysomicach, z uwzględnieniem podziału na części

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje serwisowanie kotłowni olejowych w sekcjach zamiejscowych KOWR OT Bydgoszcz w Kusowie i Łysomicach, z uwzględnieniem podziału na części:
Zadanie nr 1 – serwisowanie kotłowni olejowej w Kusowie, ul. Osiedlowa 11, 86-022 Dobrcz,
Zadanie nr 2 - serwisowanie kotłowni olejowej w Łysomicach, ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice
1.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
1.2 Każde zadanie stanowi osobną część, której wykonanie będzie stanowić ofertę częściową.
1.3 Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na usługę serwisową obejmującą od 1 do 2 zadań.

2. Obsługa serwisowa polegała będzie m.in. na wykonywaniu powtarzalnych czynności serwisowych m.in. jeden raz w każdym miesiącu świadczenia usługi tj od października 2018 roku do kwietnia 2019 roku włącznie.
2.1. Do czynności powtarzalnych dotyczących kotła należą:
• przegląd i inspekcja kotła – wykonywane co miesiąc
• czyszczenie kotła i palnika – wykonywane dwa razy w sezonie grzewczym
• sprawdzanie urządzeń zabezpieczających kocioł – wykonywane raz w miesiącu.
2.2. Do czynności powtarzalnych, wykonywanych 1 raz w miesiącu, dotyczących serwisowania palników należą:
• wizualna kontrola szczelności ścieżki olejowej i osprzętu,
• sprawdzenie zadziałania blokad,
• wizualna kontrola pracy palnika
2.3. Do czynności powtarzalnych, wykonywanych 1 raz w miesiącu, dotyczących automatyki kotła należą:
• test pracy automatyki,
• sprawdzenie działania zaworów mieszających,
• sprawdzenie działania pomp.
2.4. Do czynności powtarzalnych, wykonywanych 1 raz w miesiącu, dotyczących armatury kotła należą:
• sprawdzenie połączeń armatury, rurociągów, działania zaworów kulowych,
• uzupełnienie wody w zładzie do poziomu określonego w instrukcji.
2.5. Po czynnościach serwisowych przeprowadzić należy rozruch technologiczny instalacji kotłowni.
3. Pierwszy serwis kotłowni musi zostać wykonany w październiku.
4. Kotłownia przeznaczona jest do pracy w ruchu automatycznym z ograniczonym nadzorem. Obsługa kotłowni przede wszystkim jest związana z kontrolą parametrów jej pracy i prowadzeniem na bieżąco jej konserwacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się