Dostawa części zamiennych do zapalarek palników rozpałkowych produkcji firmy Forney

» Opis zapytania

Zapraszamy do kolejnej rundy zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzgledniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę części zamiennych do zapalarek palników rozpałkowych produkcji firmy FORNEY w następującym zakresie:
Poz.1 (341-050-518-0) KOŃCÓWKA LANCY ZAPALARKI HESI RYS.383726-03 PALNIKI ROZPAŁKOWE OP650- 10 szt.
Informacje dodatkowe:
Końcówka zapalarki do HESI w wykonaniu wysokotemperaturowym do 1000 ˚C, nr katalogowy- 383726-03, długość końcówki zapalarki całkowita – 710 [mm], średnica końcówki zapalarki - 5/8’’ (16 mm), gwint zewnętrzny -9/16” UNF.
Poz.2 (341-050-450-0) WKŁAD DŁ.3000mm DO LANCY HESI 90 – 6 szt.
Informacje dodatkowe:
WKŁAD DŁ. 3000 [mm] DO LANCY HESI 90 – jest to kabel wysokonapięciowy odporny na przecieranie zakończony odpowiednimi zaciskami.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
- oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny ma takie same wymiary, parametry techniczne, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego wskazanego przez Zamawiającego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną (załącznik nr 1),
- opis oferowanego produktu oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne - wg Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja 12 miesięcy od daty zabudowy, nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy,
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy,
- świadectwa odbioru wystawione w oryginale przez Producenta.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie dostawy liczonym od daty otrzymania zamówienia oraz na jaki rodzaj produktu składana jest oferta.
4. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta
7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się