Wykonanie powłoki antyerozyjnej na rurach ekranowych w komorze paleniskowej kotła CFB bloku nr 3 w TAURON Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II

» Opis zapytania

TAURON Serwis sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

" Wykonanie powłoki antyerozyjnej na rurach ekranowych w komorze paleniskowej kotła CFB bloku nr 3 w TAURON Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II"

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się