SVA/J/4620-161/2018: Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską w celu montażu opraw oświetleniowych, stawiania masztów oświetleniowych oraz wykonania przewiertu kontrolowanego w ramach zadania 51056 Kraków - „ Dobudowa do istniejącego hangaru obsługi samolotów CASA obiektu hali napraw wraz z dobudowaniem płaszczyzny przyhangarowej”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługa operatorską w celu montażu opraw oświetleniowych, stawiania masztów oświetleniowych oraz wykonania przewiertu kontrolowanego w ramach zadania 51056 Kraków - „ Dobudowa do istniejącego hangaru obsługi samolotów CASA obiektu hali napraw wraz z dobudowaniem płaszczyzny przyhangarowej”
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn.zm.). Zamawiający nie określa wymiaru etatu.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ), który należy złożyć jako załącznik do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się