Usługa polegająca na dostarczeniu oraz nasadzeniu 231 drzew (z bryłą korzeniową) na terenie Wałbrzycha w ramach zadania pn.: „Nasadzenia drzew BIW/Nasadzenia/2018”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu i nasadzeniu 231 sztuk drzew (z bryłą korzeniową) na terenie Wałbrzycha w zakresie nasadzenia drzew gatunku:
1) Jarząb Szwedzki (min. obwód pnia 14-16 cm) – łącznie 61 sztuk (na terenie działki nr 110/7, obręb 16 Biały Kamień: 6 sztuk, na terenie obwodu 33 Podgórze: 5 sztuk oraz na terenie działki nr 105/9, obręb 36 Rusinowa: 50 sztuk),
2) Buk pospolity „Purpurea” (min. obwód pnia 14-16 cm) – łącznie 55 sztuk na terenie działki nr 41, obręb 51 Książ),
3) Sosna czarna (min. obwód pnia 14-16 cm) – łącznie 60 sztuk (na terenie działki nr 505/16, obręb 27 Śródmieście: 55 sztuk oraz na terenie obwodu 27 Śródmieście: 5 sztuk),
4) Grab pospolity „Kolumnowy” (min. obwód pnia 14-16 cm) – łącznie 55 sztuk (na terenie działek nr 690; 689; 687; 688; 691 obręb 47 Podzamcze: 15 sztuk oraz na terenie działek 120/1; 120/2; 121/1; 123/1; 124/1; 127/1 obręb 2 Szczawienko: 40 sztuk),
wraz z:
- zabezpieczeniem miejsca robót,
- przygotowaniem podłoża z ziemią urodzajną,
- zabezpieczeniem drzew 3 palikami o średnicy nie mniejszej niż 6 cm i długości 200 cm, 12 poprzeczkami (góra, dół) oraz taśmami naciągowymi,
- pielęgnacją przez okres gwarancji jakości (36-48 m-cy) obejmującą podlewanie, nawożenie, wymianę uschniętych drzew na nowe, opryski na szkodniki (w razie konieczności), cięcia pielęgnacyjne oraz inne niezbędne zabiegi pielęgnacyjne,
- gwarancją jakości (36 – 48 m-cy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje projekt umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ oraz Decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew nr:
- DOW-S.VII.7120.79.2016.RK L.dz.16/11/2016 z dnia 02.11.2016 r.
- DOW-S.VII.7120.578.2018.MKo z dnia 19.07.2018 r.

Przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Ogrodnikiem Miejskim – Michaelem Liguzem (ul. Matejki 2, pok. 8, 58-300 Wałbrzych, tel. 608 041 811) dokładne miejsca nasadzeń oraz przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany przez niego załącznik graficzny (mapa) z ich lokalizacją.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się