Dostawa smarów producenta Mobil, Shell, BP, Fuchs, Lotos, Naftochem

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty W II Rundzie zapytania z uwzględnieniem rabatu cenowego na dostawę smarów przemysłowych wyspecyfikowanych poniżej:

1. SMAR MASZYNOWY UNIREX N2 ESSO - prod. Mobil, opak. a'16kg. (017-001-100-0) - w ilość: 16 kg.
2. SMAR SPRĘŻARKOWY EP-2 ALVANIA (nowa nazwa: Gadus S2 V220 2) - prod. Shell, opak. 2 x a'18kg. (017-001-222-0) - w ilości: 36 kg.
3. SMAR DO ŁOŻYSK HTG-2 ENERGRESSE - prod. BP opak. 5 x a'5kg. lub Castrol Spheerol BNS 2 (017-030-605-0) - w ilości: 25 kg.
4. SMAR DO ŁOŻYSK RENOLIT DURAPLEX - prod. FUCHS, opak. 30 x 0,5kg. (017-030-900-0) - w ilości: 15 kg.
5. SMAR DO ŁOŻYSK FUCHS RENOLIT H443 - prod. FUCHS, opak. 30 x 0,5kg. (017-030-902-0) - w ilości: 15 kg.
6. SMAR PRZEKŁADNIOWY UNILIT ŁT-EP1 WT-94/ŚZR-62 - prod. LOTOS OIL, opak. a'10 kg. (017-040-375-0) - w ilości: 20 kg.
7. SMAR WYSOKOTEMP.LUBIRTEN EPX-0 ISO 6743/9:BCHB-0,1,2,3 - prod. Naftochem, opak. a'4,5 kg. (017-506-625-0) - w ilości: 18 kg.

Dostawa smarów w opakowaniach producenta wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wprowadzenia ceny jednostkowej za kg.

------------------------------
Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na produkty równoważnych innych producentów. Ofertę należy złożyć wyłącznie na produkt oryginalny producentów wskazanych w opisie zapytania.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i patentowych producenta.
----------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia - wg Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy i dostarczony w oryginalnie zamkniętym opakowaniu producent,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w "Opisie zapytania". Wykonawca składając ofertę potwierdza, że jest ona zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jednostkę miary, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty.

3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.

4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
5.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie faxu lub meila.
Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się