Dostawa pieca tyglowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca tyglowego z dolnym układem wylewowym i możliwością dozowania materiałów do badań laboratoryjnych wraz z wyposażeniem dodatkowym, przeznaczonego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych. Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej "SIWZ")

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się