Dostawa artykułów biurowych i taśm do drukowania opasek dla pacjentów.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych i taśm do drukowania opasek dla pacjentów. w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i umowy – Formularz cenowy.2.Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, do ich produkcji nie użyto składników poprzednio eksploatowanych, uzupełnianych bądź przerabianych, posiadały nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Zamawiający nie dopuszcza tonerów posiadających pojemności startowe.3.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części.4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do jednej lub wielu części zamówienia. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się