Dostawa fabrycznie nowego czujnika momentu obrotowego

» Opis zapytania

Dostawa fabrycznie nowego czujnika momentu obrotowego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się