Zakup spycharki gąsienicowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
• Zakup i dostawa używanej spycharki gąsienicowej na składowisko odpadów w Zakrzewie, 13-200 Działdowo, spełniającej warunki dopuszczenia do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Oferowany przez Wykonawcę pojazd powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIZW.
• Spycharka gąsienicowa powinna posiadać katalog części zamiennych i instrukcję obsługi w języku polskim,
• Spycharka gąsienicowa nie może być starsza niż rok produkcji 2004,
• Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 5 do SIZW.
2. Forma finansowania zakupu przedmiotu zamówienia
Zamawiający zamierza sfinansować przedmiot zamówienia ze środków własnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu zamówienia umowy na koszt własny w chwili wydania przedmiotu zamówienia. Jeżeli ocena stanu technicznego będzie negatywna Zamawiający nie odbierze przedmiotu zamówienia co będzie skutkowało odstąpieniem od umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się