Wyposażenie stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest nabycie, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia stanowiska (systemu) do pomiarów zapylenia powietrza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się