ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE MIASTA PABIANICE W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2018/2019. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału:
a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I,
b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II,
c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III,
d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV,
e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I,
f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II,
g) Część VII – Chodniki – trasa I,
h) Część VIII – Chodniki – trasa II,
i) Część IX – Chodniki i miejsca parkingowe SPP – trasa III,
j) Część X – Przejścia dla pieszych – trasa I,
k) Część XI – Przejścia dla pieszych – trasa II,
l) Część XII - Wywóz śniegu,
m) Część XIII – Załadunek śniegu,
n) Część XIV – Załadunek mieszanki solno – piaskowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się