Dostawy sukcesywne przetwornic i przemienników częstotliwości dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Biuro Zakupów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: " Dostawy sukcesywne przetwornic i przemienników częstotliwości dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A”.

Opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty określone zostały w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakładce dokumenty znajduje się:
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się