Elektrochemiczny profiler pojemnościowo-napięciowy (EC-V) do półprzewodników wąsko- i szerokoprzerwowych wraz z przystawką do spektroskopii fotowoltaicznej (PVS)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrochemicznego profilera pojemnościowo-napięciowy (EC-V) do półprzewodników wąsko- i szerokoprzerwowych wraz z przystawką do spektroskopii fotowoltaicznej (PVS) wg specyfikacji technicznej Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Klasyfikacja wg kodu CPV:
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.
3.Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe. Dostawa obejmuje instalację urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie wstępnego instruktażu wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzenia.
Szczegółowe warunki realizacji umowy opisane zostały we wzorze umowy: Załącznik 2 do SIWZ.
4.Termin realizacji zamówienia wynosi: do 45 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje skrócenie terminu składania ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się