„Dostawa środków czystości i do dezynfekcji oraz artykułów gospodarstwa domowego w ramach wspólnej grupy zakupowej dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica -Zdrój” oraz SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA im. bł. Karoliny Kózkówny ul. Nitribitta 4; 33-380 Krynica-Zdrój”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i do dezynfekcji oraz artykułów gospodarstwa domowego w ramach wspólnej grupy zakupowej dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica -Zdrój” oraz SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA im. bł. Karoliny Kózkówny ul. Nitribitta 4; 33-380 Krynica-Zdrój w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.Asortyment i ilości zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza możliwość jego zmniejszenia lub zwiększenia w granicach +/-30 % przedmiotowego zakresu zamówienia, określonego w załączniku nr 4. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się