Sól drogowa, chlorek wapnia i magnezu

» Opis zapytania

Powyższe zapytanie zostało wystosowane w imieniu i na rzecz Spółki Impel Facility Services w ramach postępowania zakupowego, którego celem jest wybór dostawców soli drogowej, chlorku wapnia i magnezu.
Przedmiotem zapytania jest wybór dostawców, z którymi podjęta zostanie współpraca, w okresie jesienno zimowym 2018/2019, w zakresie sukcesywnych, wg zapotrzebowań, dostaw soli drogowej, chlorku wapnia i lub magnezu.

Proces wyboru dostawcy będzie składał się z poniższych etapów (podane terminy mogą ulec przesunięciu):
21-09-2018 wysłanie zapytania ofertowego (Biuro Zakupów Grupy Impel)
do 30-09-2018 złożenie oferty (Oferent)
40 tydzień 2018-negocjacje (spółka IMPEL Facility Services, Biuro Zakupów Grupy Impel/Oferent)
41 tydzień 2018- rekomendacja (Biuro Zakupów Grupy Impel)
42 tydzień 2018- podpisanie umowy (spółka IMPEL Facility Services/Oferent)

Kompletna oferta musi zawierać:
1. Wypełniony Druk ofertowy (załącznik nr 1 do oferty) w formie elektronicznej Excel - załącznik nr 1 do oferty.
2. Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 90 dni, licząc od terminu złożenia oferty - załącznik nr 2 do oferty.

Biuro Zakupów Grupy Impel ani Zamawiający nie pokrywają żadnych kosztów Oferenta związanych z przygotowaniem odpowiedzi na zapytanie ofertowe, prezentacji odpowiedzi, spotkań czy negocjacji.
Biuro Zakupów Grupy Impel zastrzega sobie prawo do:
- nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
- do publicznego nie ujawnienia zwycięskiego Oferenta.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w wyczerpujący sposób dostarczyć Państwu informacji odnośnie naszych oczekiwań. W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,

Marcin Pamuła
Specjalista ds. Zakupów
Centralne Biuro Zakupów Grupy IMPEL
tel. kom. 510014114, m.pamula@impel.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2018 | 23:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się