Klimatyzacja biurowca oraz warsztatu utrzymania ruchu

» Opis zapytania

Prace montażowe będą wykonywane w czynnym zakładzie produkcyjnym. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania szczegółowego harmonogramu, planu prowadzenia robót z uwzględnieniem minimalizowania utrudnień wynikających z realizacji, wykonania niezbędnych czynności zabezpieczających z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy. Zamawiający proponuje uwzględnić wykonanie robót uciążliwych w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych.


1. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:
a. etap I a – aktualizacja (na podstawie wytycznych Zamawiającego) koncepcji wykonanej przez firmę PREDOM Sp. z o.o., nr projektu 14-12-C, Zadanie 4 nr 14-12-C-04- Budynek warsztatu utrzymania ruchu – pomieszczenia biurowe, narzędziownia.
b. etap I b – wykonanie koncepcji wykonania układu klimatyzacji biurowca na podstawie wytycznych Zamawiającego.
c. etap II a – wykonanie klimatyzacji budynku warsztatu utrzymania ruchu - pomieszczenia biurowe, narzędziownia wraz z dokumentacją powykonawczą.
d. etap II b – wykonanie klimatyzacji budynku biurowca wraz z dokumentacją powykonawczą.

2. Podstawa wykonania zamówienia:
2.1. Etap I a oraz II a obejmujący układ klimatyzacji Budynku warsztatu utrzymania ruchu – pomieszczenia biurowe, narzędziownia zostanie wykonany na podstawie koncepcji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń biurowych wykonanej przez Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne Predom Sp. z o.o., Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, nr projektu 14-12-C wraz z poniższymi wytycznymi Zamawiającego.
• przewidziane jest wykonanie instalacji klimatyzacyjnych K10 (MULTI-SPLIT) oraz K11 (SPLIT).
• do pomieszczeń 101 i 102 należy dobrać i zamontować tylko jedną jednostkę wewnętrzną zapewniające właściwe parametry klimatyzacyjne (pomieszczenia zostaną połączone).
• prace montażowe, instalacyjne itp. prowadzić z zachowaniem należytej staranności,
• przejścia przez ściany, stropy itp. należy odtworzyć oraz przywrócić do stanu poprzedniego,


2.2. Etap I b oraz II b obejmujący układ klimatyzacji budynku biurowca zostanie wykonany według koncepcji klimatyzacji pomieszczeń biurowych opracowanej przez Wykonawcę, sporządzonej na podstawie inwentaryzacji z uwzględnieniem obecnie zabudowanych układów klimatyzacji oraz wytycznych Zamawiającego. Zabudowane układy klimatyzacyjne należy zcentralizować z nowym układem zespołów z wyłączeniem układu pomieszczenia 201.
• przewidywane miejsce zabudowy jednostek zewnętrznych (dotyczy również obecnych) - Magazyn MERCUS,
• przeniesienie i montaż klimatyzatora w maszynowni windy PW (wybór do ustalenia na etapie realizacji),
• uwzględnić adaptację obecnych urządzeń klimatyzacji do nowych układów,
• prace budowlane i montażowe (uciążliwe – np. generujące hałas) należy wykonać po godz. 15:00 w dni robocze i/lub w dni wolne,
• prace montażowe, instalacyjne itp. prowadzić z zachowaniem należytej staranności,
• przejścia przez ściany, stropy itp. należy odtworzyć oraz przywrócić do stanu poprzedniego,
• pomieszczenia biurowca posiadające klimatyzację (do adaptacji/przeniesienia):
o parter – pomieszczenia nr 1 i 2,
o I piętro – pomieszczenia nr 100, 101, sala narad, 102, 103, 105
o II piętro – pomieszczenia nr 201, 203, 204, 205
• pomieszczenia biurowca do zabudowy układów klimatyzacji:
o parter – pomieszczenia nr 4,5,6,7,8,9,10,11
o I piętro – pomieszczenia nr 104, 105
o II piętro – pomieszczenia nr 206, 207, 208, 209, 210, 211.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się