Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji (adiustacji) wskaźników spożycia alkoholu w wydychanym powietrzu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji (adiustacji) wskaźników spożycia alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego oraz Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi, Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji.
2. W Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym określono rodzaj i ilości usług. Ilości usług przyjęte zostały przez Zamawiającego szacunkowo, w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty. Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się