Usługa sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej po przeprowadzeniu dezynfekcjii właściwej narzędzi chirurgicznych i sprzętu dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

» Opis zapytania

Na usługę sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej po przeprowadzeniu dezynfekcji właściwej narzędzi chirurgicznych i sprzętu dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ..
Siedziba Wykonawcy powinna być w miejscu umożliwiającym realizację usługi z uwzględnieniem terminu do 24 godzin. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca osobiście wykonał proces sterylizacji zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi, walidacji procesów sterylizacji zgodnie z normą PN-EN-ISO17665.Wykonawca zapewni spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakimi powinni odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r.poz.739).Transport materiału do i po sterylizacji odbywać się będzie w szczelnych pojemnikach transportowych Wykonawcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się