Dostawa lampy szczelinowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy szczelinowej zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz tabelą parametrów granicznych i oceny jakościowej stanowiącymi Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się