Zakup i dostawa nakładek radiowych i terminali do odczytu stanów wodomierzy wraz z wodomierzami do wody zimnej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych:
a) nakładek radiowych w ilości 1490 szt.,
b) terminalu do odczytu stanów wodomierzy w ilości 1 szt.,
c) wodomierzy suchobieżnych jednostrumieniowych dn 15 w ilości 1420 szt.,
d) wodomierzy suchobieżnych jednostrumieniowych dn 20 w ilości 70 szt.,
e) wodomierzy ultradźwiękowych dn 25 w ilości 10 szt.,
f) dostawa systemu radiowego do odczytu wodomierzy wraz z wdrożeniem.
Dostawa wodomierzy i nakładek będzie wyglądała w sposób następujący:
a) pierwsza partia po ok. 50 szt. w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
b) pozostała ilość w okresie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy: partiami po ok. 200 szt., sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, zgłaszanych z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
2) dostawa terminalu, uruchomienie systemu i instruktaż pracowników Zamawiającego w dniu dostawy pierwszej partii wodomierzy,
3) użytkowanie oprogramowania oraz wsparcie techniczne i eksploatacyjne w okresie 3 lat od daty uruchomienia systemu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się