Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew przydrożnych, prześwietlaniu koron drzew oraz frezowaniu pni w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części/zadania: CZĘŚĆ 1 – WYCINKA DRZEW PRZYDROŻNYCH Z FREZOWANIEM PNI ZADANIE 1 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYTOWIE ZADANIE 2 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU ZADANIE 3 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KARTUZACH ZADANIE 4 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W LĘBORKU ZADANIE 5 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W PUCKU ZADANIE 6 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ZADANIE 7- REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W SZTUMIE . CZĘŚĆ 2 – PRZEŚWIETLENIE KORON DRZEW ZADANIE 1 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH ZADANIE 2 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W LĘBORKU ZADANIE 3 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W PUCKU ZADANIE 4 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM CZĘŚĆ 3 – FREZOWANIE PNI DRZEW ZADANIE 1 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYTOWIE ZADANIE 2 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH ZADANIE 3 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KARTUZACH ZADANIE 4- REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W PUCKU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince drzew przydrożnych, prześwietlaniu koron drzew oraz frezowaniu pni w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na następujące części/zadania:
A) CZĘŚĆ 1 – WYCINKA DRZEW PRZYDROŻNYCH Z FREZOWANIEM PNI:
1) ZADANIE 1 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYTOWIE
Wycinka drzew przydrożnych, rosnących w ciągu dróg wojewódzkich nr 208, 206, 209, 212 w ilości 14 sztuk na terenie administrowanym przez RDW w Bytowie.
2) ZADANIE 2 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Wycinka drzew przydrożnych, rosnących w ciągu dróg wojewódzkich nr 221, 222, 226, 227 i 233 w ilości 88 sztuk na terenie RDW w Gdańsku.
3) ZADANIE 3 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KARTUZACH
Wycinka drzew przydrożnych rosnących w ciągu dróg wojewódzkich nr 211, 214 i 224 w ilości 24 sztuk na terenie administrowanym przez RDW w Kartuzach
4) ZADANIE 4 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W LĘBORK
Wycinka drzew przydrożnych rosnących w ciągu dróg wojewódzkich nr 210, 211, 212, 213, 214 w ilości 166 sztuk na terenie administrowanym przez RDW w Lęborku.
5) ZADANIE 5 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W PUCKU
Wycinka drzew przydrożnych rosnących w ciągu dróg wojewódzkich nr 213, 215, 216, 218, 224 w ilości 117 sztuk na terenie administrowanym przez RDW w Pucku
6) ZADANIE 6 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Wycinka drzew przydrożnych rosnących w ciągu dróg wojewódzkich nr 214, 224, 222, 231, 234, w ilości 88 sztuk na terenie administrowanym przez RDW w Starogardzie Gdańskim.
7) ZADANIE 7- REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W SZTUMIE
Wycinka drzew przydrożnych rosnących w ciągu dróg wojewódzkich nr 515, 517, 518, 519,522 523, 525, 526, 588, 602, 605 i 611 w ilości 130 sztuk na terenie administrowanym przez RDW w Sztumie.
B) CZĘŚĆ 2 – PRZEŚWIETLENIE KORON DRZEW:
1) ZADANIE 1 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH
Przycinka koron drzew w ilości 90 szt. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 201 na odcinku Czarne – Barkowo, na terenie administrowanym przez RDW w Chojnicach
2) ZADANIE 2 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W LĘBORKU
Przycinka koron drzew w ilości 100 szt. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 Słupsk – Unichowo na odcinku Niemczewo – Motarzyno, na terenie administrowanym przez RDW w Lęborku
3) ZADANIE 3 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W PUCKU
Przycinka koron drzew w ilości 199 szt. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 – m. Wejherowo, na terenie administrowanym przez RDW w Pucku
4) ZADANIE 4 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Przycinka koron drzew w ilości 140 szt. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 234 – odcinek Gniew – Morzeszczyn, na terenie administrowanym przez RDW w Starogardzie Gdańskim
C) CZĘŚĆ 3 – FREZOWANIE PNI DRZEW
1) ZADANIE 1 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYTOWIE
Frezowanie pni uprzednio wyciętych drzew, w ilości 31 szt. w ciągu dróg wojewódzkich nr 208, 209, 206, 212, 228
2) ZADANIE 2 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHOJNICACH
Frezowanie pni drzew w ilości 25 szt. w ciągu dróg wojewódzkich: nr 201, 202, 212, 235, 236 na terenie powiatu człuchowskiego i chojnickiego.
3) ZADANIE 3 - REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KARTUZACH
Frezowanie pni drzew w ilości 30 szt. w ciągu dróg wojewódzkich: nr 211, 214, 224, 228, na terenie powiatu kartuskiego i kościerskiego.
4) ZADANIE 4- REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W PUCKU
Frezowanie pni drzew w ilości 66 szt. w ciągu dróg wojewódzkich: nr 213, 216, 218, 224, na terenie powiatu puckiego i wejherowskiego.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdej z w/w części/zadań przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
• Część 1 - WYCINKA DRZEW PRZYDROŻNYCH Z FREZOWANIEM PNI (dotyczy wszystkich zadań w niniejszej części)- do dnia 30 listopada 2018 r.
• Część 2 - PRZEŚWIETLENIE KORON DRZEW (dotyczy wszystkich zadań w niniejszej części)- do dnia 30 listopada 2018 r.
• Część 3 - FREZOWANIE PNI DRZEW (dotyczy wszystkich zadań w niniejszej części)- do dnia 30 listopada 2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się