Dostawa spektrometru (analizatora cieczy i ciał stałych)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru (analizatora cieczy i ciał stałych o parametrach techniczno - użytkowych, wyposażeniu i wymaganiach określonych w załącznikach nr 1a i 4 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się