Dostawa odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 21 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Granice zapotrzebowania Zamawiającego na przedmiotowe dostawy, zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia -formularzu cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ.
Maksymalną i ocenianą przez Zamawiającego cenę oferty stanowi łączny koszt dostawy danego pakietu w maksymalnym zakresie prawa opcji, określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia -formularzu cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się