Dostawa materiału zarybieniowego (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania - Zarybianie polskich obszarów morskich w 2018 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego (certa) w łącznej ilości 200 000,00 sztuk do miejsca wpuszczania w miejsca wskazane przez Zamawiającego w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2018 r.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podzielonym na zadania stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, formularzem ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ i Zasadami odbioru materiału zarybieniowego - załącznik nr 2 do projektu umowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający podzielił zadanie na dwie części: 1) dostawa żywego narybku certy rzeki Regi dotyczy 50 tys. szt 2) dostawa żywego narybku certy rzeki Wisły dotyczy 150 tys. szt

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się