Zakup i dostawa kabli krosowych (patchcordów ) UTP i SFTP

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa kabli krosowych (patchcordów ) UTP i SFTP

Szczegóły:

--------------------------------------

Spis elementów udostępniony jest w dołączonym do postępowania zestawianiu

Każdy z Oferentów zobligowany jest do jego uzupełnienia i wpisania całej wartości netto pln w postępowaniu

Okres gwarancji - minimum 36 miesięcy

Nie dopuszcza się stosowania zamienników.
Zakupione Produkty pochodzą z oficjalnych kanałów sprzedaży na obszar Rzeczpospolitej Polskiej

---------------------------------------

Cena wraz z kosztem dostawy

Termin dostawy do 4 tyg. od daty podpisania umowy.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Akceptacja projektu umowy w tym par. 7 Kar Umownych o następujących wartościach:
Pkt 3.1 - 1%
Pkt. 3.2 - 1 %
Pkt. 3.3 - 1 %
Pkt. 3.4 - 10 %


Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się