Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego ESET wraz z przedłużeniem subskrypcji

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa oprogramowania ESET wraz z przedłużeniem subskrypcji oprogramowania na 1 rok

Szczegóły:

1) Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 Antivirus - przedłużenie subskrypcji na 1 rok

Ilość 150 szt.

2) Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 Antivirus – zakup licencji

Numer posiadanej przez Zamawiającego licencji EAV-18645650

Ocenie podlega wartość całościowa oferty.

Prosimy o składanie ofert w cenach jednostkowych netto.

Termin realizacji 3 dni od daty zamówienia, płatność 60 dni od daty otrzymania FV

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się