Dostawa łożysk SKF

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Biuro Zakupów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawa łożysk SKF”.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedno lub więcej Zadań – Zamawiający nie określa maksymalnej liczby zadań, na które może złożyć ofertę jeden Wykonawca.


Opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty określone zostały w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakładce dokumenty znajduje się:
- Podręcznik oferenta,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się