wykonanie i montaż urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiekcie budowlanym - stanowisko dydaktycznego z przeznaczaniem do szkolenia w zakresie ratownictwa wysokościowego oraz dostawa sprzętu do szkolenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym

» Opis zapytania

Wykonanie i montaż urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiekcie budowlanym - stanowisko dydaktycznego z przeznaczaniem do szkolenia w zakresie ratownictwa wysokościowego oraz dostawa sprzętu do szkolenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym w ramach projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Program Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się