Zakup materiałów informatycznych do naprawy pogwarancyjnej komputerów i stanowisk dostępowych dla KSP

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup materiałów informatycznych do naprawy pogwarancyjnej komputerów i stanowisk dostępowych dla KSP, zwanych w dalszej części SIWZ „asortymentem”, którego szczegółowy opis, a w tym parametry techniczne zawiera załącznik Nr 3 do dokumentacji postępowania.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) dostawy asortymentu do obiektu Zamawiającego wskazanego w dokumentacji postępowania.
b) rozładunku asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się