Dostawa, montaż i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance ul. Staszica 3

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są: Dostawa, montaż i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance przy ul. Staszica 3 zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną – budynek przy ul. Staszica 3 - stanowiącą zał. nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się