Usługa wycinki drzew z podziałem na 7 zadań. CPV 77211400-6

» Opis zapytania

Usługa wycinki drzew z podziałem na 7 zadań. CPV 77211400-6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się