Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmować będzie swoim zakresem: 1) dostawę nowych, wolnych od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowych mierników parametrów instalacji elektrycznych uruchomienie i przetestowanie w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymogami Zamawiającego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mierników parametrów instalacji elektrycznych z uruchomieniem i przetestowaniem (2 szt.) – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Urządzenia przewidziane do dostarczenia w ramach niniejszego postępowania winny być dostarczone do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk, ul. Krasickiego 9, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia do 29.10.2018 r. Podany termin jest terminem maksymalnym w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się