Dostawa opraw NEOLED: wg mocy:- 60W - 6 szt.- 30W – 24 szt.przeznaczonych dla odtworzenia majątku w Gminie Prószków.

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załaczniku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się