Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparki kołowej wielozadaniowej wyposażonej w osprzęt

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparki kołowej wielozadaniowej wyposażonej w osprzęt
1) miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego;
2) Termin realizacji zamówienia: do 30 dni (zgodnie z ofertą) od podpisania umowy
3) maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym – do 48 godzin od momentu zgłoszenia ;
4) gwarancja: minimum 6 miesięcy , gwarancja rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy;
5) szkolenie: zapewnienie przeszkolenia pracowników obsługujących koparkę, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
2. Wymagania techniczne – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
1. Okres trwania umowy: 60 miesięcy
Forma leasingu: operacyjny
Opłata wstępna 1%
Ilość rat: 59 równych
Wartość wykupu 30%
Oprocentowanie zmienne
Waluta oferty PLN
2. Zamawiający akceptuje Tabele Opłat i Prowizji obowiązujące u finansującego
3. Wykonawca przedłoży harmonogram spłat najpóźniej w dniu podpisania umowy leasingu.
4. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SIWZ zostaną uwzględnione
w umowie leasingowej. Wykonawca załączy do oferty wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu.
5. Wykonawca nie będzie żądał zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla In blanco.

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych ani częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się