Dostawa wraz z instalacją stanowiska do oznaczania redukcyjności rud żelaza zgodnie z normą PN ISO 4695

» Opis zapytania

Instytut posiada obecnie piec do badania redukcyjności rud żelaza i reaktywności koksu. Jest on eksploatowany już wiele lat, a jego stan techniczny powoduje częste awarie. W celu zwiększenia możliwości badawczych Instytutu konieczny jest zakup nowego urządzenia/stanowiska wyposażonego m.in. w automatyczny transporter retort oraz nowoczesny system sterowania. Układ ma kontrolować przepływy gazów podczas procesu oraz nadzorować bezpieczeństwo. Stanowisko ma również zawierać czujniki ciśnienia, które przełącza butle tak, aby zapewnić ciągłość procesu i optymalne zużycie gazu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się